Příklady použití

Tolerance a drsnost povrchu:
Dobře osoustružený povrch představuje dostatečnou kvalitu.

Montáž:
Očistěte a lehce namažte olejem kontaktní plochy hřídele
a náboje. Vložte svěrné pouzdro do sedla náboje a
nasuňte na hřídel. Pomocí momentového klíče postupně
do kříže rovnoměrně utahujte jednotlivé upínací šrouby,
až dosáhnete hodnoty utahovacího momentu Ms, která je
uvedena v tabulce.
Utahovací moment zkontrolujte u všech upínacích šroubů
v pořadí jejich uspořádání. Hodnoty Mt a Fa uvedené
tabulce se vztahují pouze na montáž za použití oleje.
Pozor: Nepoužívejte oleje obsahující disulfid molybden
nebo oleje s vysokotlakými přísadami a mazací tuky, které
značně snižují koeficient tření.

Axiální posuv:
TLK 130, TLK 132, TLK 139, TLK 250+TLK 250L, TLK 350:
Během utahování šroubů dochází k mírnému axiálnímu
posuvu náboje vůči hřídeli.
TLK 110, TLK 131, TLK 133, TLK 134, TLK 200:
Během utahování šroubů nedochází k žádnému axiálnímu
posuvu náboje vůči hřídeli.

Demontáž:
Vyšroubujte upínací šrouby. Zašroubujte šrouby do
závitu určeného pro demontáž a postupně do kříže je rovnoměrně
utahujte, až se zadní kuželový kroužek uvolní. V případě
opětovného použití je nutné šrouby a závit naolejovat.

Výpočet minimálního průměru náboje:
Tlak pn na náboji je srovnatelný s vnitřním tlakem na
širokém dutém válci.
Výpočet min. průměru náboje odkaz:….

Hledáte něco konkrétního? Rádi vám poradíme s výběrem vhodného typu produktu.