Omezovače kroutícího momentu

Omezovače kroutícího momentu

Omezovač kroutícího momentu slouží jako bezpečnostní pojistka, která při překročení nastavené kroutící síly proklouzne a tím nedojde k poškození stroje či jiného zařízení. Omezovače kroutícího momentu se dodávají s jednou nebo dvěma přítlačnými pružinami. Záleží na přenášeném kroutícím momentu.

Omezovače kroutícího momentu plní bezpečnostní funkci tam, kde je nutné chránit zařízení před nebezpečným přetížením a rázy stroje. Snižují tak neplánované prostoje a eliminují poruchy zařízení. Omezovače krouticího momentu jsou nastavitelné na definovanou mez a při jejím přesáhnutí odstaví zařízení z provozu.

Použití omezovače kroutícího momentu je zaměřené na zajištění ochrony proti přetížení na mechanických částech (kinematické pohyby nebo stroje). Tento typ mechanického zařízení zajišťuje kompletní provozní spolehlivost. K prokluzu zařízení dojde v případě, že kroutící moment přesáhne přednastavenou hodnotu a automaticky obnoví provozní režim pokud se podmínky přetížení vrátí k nastaveným hodnotám.

Komponenty jako řemenice, řetězová kola a ozubená kola umístěte mezi třecí disky, které vyvíjí třecí sílu vzniklou dotahováním matice, která tlačí na talířové pružiny.

Hledáte něco konkrétního? Rádi vám poradíme s výběrem vhodného typu produktu.