Válce

Jak správně vybrat pneumatický válec?

Program pneumatických válců obsahuje ohromné množství typů a provedení, navíc s různými průměry a zdvihy.
Téměř všechny pneumatické válce jsou vzhledem k šíři programu doslova vyráběny na míru a je tudíž velice důležité,
postupovat při výběru velice obezřetně.

Aplikace:

V praxi rozlišujeme 2 možnosti dodávky pneumatického válce:
a) nahrazujeme starý válec za nový – jsme vázáni na typ válce a hlavně na zástavbové rozměry. Pro tento případ je dobré vybrat si z naší
nabídky válec nejpodobnější nahrazovanému a překontrolovat jeho rozměry podle technického výkresu
b) potřebujeme pohon pro nové konstrukce – v tomto případě máme při volbě vhodného typu větší prostor a pokud dodržíme všechny
konstrukční ohledy, můžeme vybrat typ dle našich požadavků

Typ válce:

Až na výjimky nejsou pneumatické válce, jejich provedení a rozměry normovány a před objednáním si vždy vyžádejte rozměrový výkres.
Válce uvedené v našem katalogu jsou výrobky firmy A.P.I. a k dispozici je na vyžádání konstrukční katalog se všemi potřebnými informacemi.

Jednočinný nebo dvojčinný válec ?

Jednočinný válec je válec, do něhož se přivede pro jeden pohyb vzduch a druhý pohyb se realizuje samostatně mechanicky (zejména
pružinou). Z konstrukčního hlediska se jednočinné válce používají pro zdvihy do 50 mm. K ovládání jednočinných válců se používají zejména
3/2 ventily. Jednočinný válec snadno poznáte podle toho, že vzduch se přivádí pouze k jednomu víku.
Dvojčinný válec je takový válec, jehož oba pohyby tj. vpřed i vzad jsou realizovány pomocí stlačeného vzduchu. Jejich výhodou je možnost
dodat podstatně větší škálu zdvihů než u jednočinných pístů. K ovládání dvojčinných válců se používají zejména
5/2 a 5/3 ventily. Dvojčinný válec má připojení na každém víku – předním i zadním.
Průměr válce:
Tento údaj je rozhodující pro stanovení tlačné síly, která je přímo úměrná právě průměru a tlaku.

Veškeré válce z tohoto katalogu je možné dodat se zdvihem po jednotlivých milimetrech. Výjimku tvoří pouze jednočinné válce, kde je volba
zdvihu omezena velikostí pružiny. Nezapomeňte, že při vysunutém stavu může na pístnici působit i kolmá síla, poraďte se při nejasnostech
raději s naší firmou.
Zdvih válce vždy uvádějte v obj.č. ! (např. 32/280AMA)
Po zvážení těchto základních kritérií již můžete přistoupit k výběru válce a zvážit veškerá další technická data např. pracovní teplotu,
prostředí, připojovací závity, speciální provedení atd.

Soubory ke stažení

Válce
pdf 7460 KB Stáhnout
Hledáte něco konkrétního? Rádi vám poradíme s výběrem vhodného typu produktu.